The visit of members of the Administrative Board in 1900 to the salt mine “Peter the Great” bear Stoupky station of Bakhmut uezd, Yekaterinoslav guberniya, archive BJP. From left to right: C.J. van den Steenhoven, J. van Beuningen, B.J. Paardekooper, Mrs J.A. Perk van Lith, L.J. van den Steenhoven, Mrs L.A. Paardekooper, N. Biezeveld, Mrs C.H. van Beuningen, G.P. Kozyrev, J.W. Scherrer, D.I. Goncharov.